Statpeds årsrapport 2014

Inspirerer hverandre

Per Øyvind Rekkedal er rådgiver i Statped og en av lærerne på samlingen. Han legger vekt på å inspirere elevene og skape trygge og gode rammer for å bruke tegnspråk. – Ungdommen trenger rollemodeller som viser hvor effektivt og flott tegnspråk kan være. Her ser de språket i bruk, og det inspirer dem til å utvikle språket. Det kan bidra til å skape grobunn for en god identitetsutvikling, mener han.

Motto for oppholdet er å bruke tegnspråk både i undervisningen og utenfor. Det er stor variasjon i hvor gode ungdommene er til å uttrykke seg på tegnspråk. Rekkedal mener at de unge strever, men de prøver og er flinke til å tilpasse seg hverandres ferdigheter. – På dette oppholdet fokuserer vi ikke på hørsel, men heller på mestring og trygghet. Dette er ikke en uke for å slappe av, og jeg tror ungdommene føler at de jobber mye. Det er morsomt å observere når de må kutte ut stemmen, og hvordan det påvirker både kroppsspråk og blikkontakt. Ungdommene responderer og finner trygghet hos hverandre, sier han.

Ifølge Rekkedal er det ikke mange i Norge med kompetanse innen faget drama og rytmikk for hørselshemmede. Derfor er det ekstra viktig å samarbeide med andre fagpersoner i landet. – Tegnspråk og drama og rytmikk utfyller hverandre på en måte som gjør tegnspråkundervisningen spennende. Det er to fag som passer sammen. Å jobbe med tegnspråk som scenespråk krever tydelighet, tempo og mimikk i formidlingen. Det er spennende å jobbe på tvers av regioner og se hvordan vi kan inspirere hverandre og lære av hverandre. Å styrke samholdet og se verdien av tegnspråk går igjen i det vi arbeider med.

Side 6 av 88