Statpeds årsrapport 2014

Lokalisering

Statped har hovedkontor i Oslo og er delt inn i fire regioner med regional ledelse i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Side 86 av 88