Statpeds årsrapport 2014

Økonomi

Inntekter

  • Total bevilgning: 611 522 000 kroner
  • Oppdragsinntekter: 41 899 000 kroner
  • Refusjonsinntekter: 21 737 000 kroner

Utgifter

  • Lønnskostnader: 437 082 000 kroner
  • Husleie: 110 244 000 kroner
  • Reiseutgifter: 24 105 000 kroner
  • Konsulenttjenester: 16 072 000 kroner
  • Varer og tjenester: 77 054 000 kroner
  • Investeringer: 18 752 000 kroner

Side 84 av 88