Statpeds årsrapport 2014

Sykefravær

Samlet sykefravær i etaten for 2014 var 7,5 prosent. Målet som IA bedrift er 5,6 prosent. Det er satt i verk tiltak for å redusere sykefraværet.

Side 85 av 88