Statpeds årsrapport 2014

Unge stemmer på fagfestivalen

I 2014 arrangerte Statped fagfestival for alle sine ansatte. Med hovedfokus på kompetanseutvikling, intern nettverksbygging og faglige utfordringer ble fagfestivalen et høydepunkt i 2014. Et av innslagene var barn og unges stemmer.

Tekst: Gerd Vidje

En gruppe ungdommer var invitert for å si hva de mener må gjøres for å få til en god skolehverdag. Alle har behov for spesialpedagogisk tilrettelegging av ulik art, knyttet til dysleksi, CP, hørselshemming og ADHD. De delte raust av sine erfaringer og opplevelser med det for øye å gjøre hverdagen til andre i samme situasjon litt bedre.

– Jeg vil gjerne fokusere på mine sterke sider og få hjelp til å forbedre mine svake, sier Kristin. Ungdommene fortalte om utfordringer i skolehverdagen og kom med råd og innspill til skoleledelse, lærere, PP-tjeneste og medelever.

Side 38 av 88