Statpeds årsrapport 2014

Å være synlig og bli lyttet til

– Jeg vil ikke være usynlig – jeg vil synes. Jeg er en person. Jeg er ikke hørselshemmingen. Den er en del av meg, men den definerer meg ikke, sier Iselin. Flere peker på betydningen av å informere klassen om utfordringene den enkelte har. Det kan hindre stigmatisering, og samtidig får medelevene vite hva konkret de kan hjelpe til med.

– ADHD er ikke bare en brems. Jeg er kreativ og har masse ideer. Du er jo menneske selv om du sliter med noe. Det kan være fint å fortelle om din egen diagnose eller situasjon i klassen ved hjelp av en voksen. Da kan vi fokusere på det som er positivt med diagnosen, sier en av de andre.

– Ikke still spørsmål ved mine meninger hele veien. Jeg vet best, lærerne og hjelperne er jo ikke inne i hodet mitt! Aksepter valgene våre!

Side 39 av 88