Statpeds årsrapport 2014

FAKTA: Voksne for barn

Ina Nergård og Karin Källsmyr fra «Voksne for Barn» ledet samtalen med de unge på fagfestivalen. I forkant inviterte Statped sammen med «Voksne for Barn» de samme ungdommene til en samling for å få frem erfaringer og råd fra elevene.

Ungdommene, som er mellom 14 og 18 år, lærer oss at en god skolehverdag handler om læring, kommunikasjon, vennskap, tillit, aksept, tilgjengelighet og trygghet. Alt henger sammen og påvirkes gjensidig. «Voksne for Barn» er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for barn og unges psykiske helse og oppvekstsvilkår.

Side 44 av 88