Statpeds årsrapport 2014

Gjensidig tillit

– Det er vanskelig å sitte stille i timene, sier Nikolai.– Da moren min gikk på skolen, fikk hun lov av læreren å strikke i timene. Det så ikke ut som hun fulgte med, men det gjorde hun. Hun fikk med seg alt. Hun strikket, så noterte hun det læreren sa, og så strikket hun videre. Det funket for henne!

– Det som hjalp meg med konsentrasjonen, var å få gå ut av klasserommet i fem minutter umiddelbart etter at en oppgave eller informasjon ble gitt, forteller en annen.

– Læreren ga meg lov, men satte klare regler. Hvis jeg ikke var tilbake innen fem minutter, ble det slutt på ordningen. Hvis jeg ikke fikk disse fem minuttene, klarte jeg ikke å komme i gang med oppgaven. Med god individuell oppfølging løser mye seg. Det er lettere å konsentrere seg når du får direkte og personlig oppfølging. Noen som tar meg til side, som ser meg, og som jeg har et godt forhold til.

Side 42 av 88