Statpeds årsrapport 2014

Kan være enkle grep

– Å bli sett som enkeltindivid er viktig, ikke bare som en del av en gruppe – selv om det kanskje er flere i klassen med samme diagnose som deg, sier Nikolai. Han mener det er viktig å få snakke med læreren på egenhånd om hva man har behov for og trenger. – Det er dette jeg sliter med, og får jeg hjelp til akkurat dette, fungerer det bra på andre områder også. Det kan være enkle ting, som å få informasjon på papir i stedet for bare muntlig, sier han.

Ungdommene mener at utfordringer i skolehverdagen kan handle om:

  • mengden stoff – det kan bli mye å holde styr på og fordøye hvis du har liten tid
  • det sosiale – hvis du blir stresset av skolestoffet
  • å passe inn i mengden
  • å føle seg trygg og velkommen blant medelever 

 De trenger:

  • et team rundt seg som vet hva de trenger, og som prøver å tilpasse skolehverdagen på best mulig måte
  • gode venner og medelever som forstår situasjonen deres
  • medelever som er hjelpsomme og inkluderende på tross av utfordringer som enkelte har

Side 41 av 88