Statpeds årsrapport 2014

Planlegging og forutsigbarhet

Ungdommene snakket om overgangene mellom ungdomsskole og videregående skole. De etterlyste bedre informasjonsflyt og samarbeid mellom skoler og pekte på at helsesøster kan være en tilgjengelig person å søke hjelp hos om ting blir vanskelig. Det må legges til rette for at eleven skal føle seg trygg og bli tatt vare på. Ashley forteller om dårlig fysisk tilrettelegging på den gamle skolen. Den hadde tunge dører og manglet heis.

– Å være avhengig av hjelp er slitsomt og gjør deg ufri. En annen forteller om klasserom som ikke var tilrettelagt for hørselshemmede.

Rådene deres for en god overgang fra ungdomsskole til videregående er: 

  • Legg til rette for at eleven blir kjent med den nye skolen og trygg på lærere og andre som eleven skal forholde seg til 
  • Gi rom for en privat omvisning på skolen
  • Sørg for at lærere og hjelpere har den informasjonen om elevens situasjon som eleven selv mener er aktuell

Side 43 av 88