Statpeds årsrapport 2014

Variert undervisning

Ragnhild forteller at hun lærer lettere og mer med variert undervisning – gjennom bilder, tekst, lydbøker, rollespill og ute i naturen.

– Jeg lærte mye mer med en gang vi hadde rollespill enn av naturfagundervisning der vi bare satt og hørte på læreren. Jeg synes det er fint at vi får engasjere oss, stille spørsmål og komme med innspill uten at læreren blir irritert over å bli avbrutt, sier hun.

Ragnhild trekker også frem mangelfull forberedelse fra lærere, som at de har glemt at hun for eksempel trenger tilrettelagte oppgaver og mer tid.

– Ofte må jeg bruke friminuttene fordi de har glemt at jeg trenger og har krav på ekstra tid. Det er litt kjipt. Jeg blir ekstra sliten fordi jeg ikke får noen pause.

Daniel har stor glede av å høre på lydbok og bruke lesebok samtidig. Unggutten peker også på hvor viktig det er at læreren skaffer seg kunnskap om hvordan hjelpemidlene hans fungerer. – Det var nyttig å være på kurs sammen med norsklæreren min. Han fikk tak i lydbøker som gjorde at jeg jobbet bedre hjemme, sier Daniel.

Side 40 av 88