Statpeds årsrapport 2014

Differensierte oppgaver

Teknologien er et viktig verktøy i integreringsarbeidet ved Sofiemyrtoppen skole. Interaktive tavler og utstrakt bruk av iPad gjør det mulig for alle elevene å jobbe på det samme programmet med differensierte oppgaver, så hver elev får tilpasning til sitt nivå. Og fordi byttet mellom de forskjellige nivåene går raskt og skjer nesten umerkelig, blir det ikke noe tema i gruppen. Faglig sterke elever staver ord som en bamse i programmet ber dem om å skrive ned, mens elever som ikke kan bokstavene, trener på finmotorikken ved å kle på den samme bamsen.

– Barna reagerer ikke på at de får ulike typer oppgaver. De gjør de oppgavene de får, og sitter interessert og følger med på den interaktive tavla når andre løser oppgavene sine, forteller Merete.

Side 21 av 88