Statpeds årsrapport 2014

Er en del av gjengen

Alle jentene på Stjerna er med i prosjektet «Vi sprenger grenser», og det er et mål i prosjektet at Statped skal støtte kommunen i å skape et inkluderende tilbud for jentene.¨

 – Det har vært en del utfordringer på noen plan, det skal vi ikke legge skjul på. Men jeg synes vi har landet godt og funnet det som passer for oss. Vi er sammen med klassen på starten av dagen, og vi deltar i måltidene. Vi er med på uteaktiviteter, stasjonsundervisning og ellers når det skjer noe spesielt. Samarbeidet med klasseforstanderen i 1A er godt, og det gir stor fleksibilitet. Jentene på Stjerna er en del av klassen, og det ser vi for eksempel ved at de blir invitert med på bursdager, forteller Merete.

Mamma Randi er også fornøyd med hvordan Ingvild er integrert i klasse 1A. – Det at barn kommer bort og hilser når det er skoletilstelninger, eller når vi er ute i Kolbotn sentrum, er med på å bekrefte at Ingvild er en del av gjengen. Jeg har sett videoopptak fra klassesituasjoner og observerer at Ingvild deltar på lik linje med de andre barna og får oppgaver som er tilpasset henne. Hun kjenner nok av og til på frustrasjon over ikke å klare det som de andre får til. For eksempel har hun ikke finmotorikk til å holde en blyant. Det fine da er at hun kan bruke en iPad til for eksempel tegneoppgaver.

Side 20 av 88