Statpeds årsrapport 2014

Forsinket utvikling

Ingvild har en genfeil som gjør at hun er forsinket i utviklingen både motorisk og læringsmessig. Det gjør at hun trenger ekstra støtte i opplæringen. Ingvilds foreldre valgte derfor å utsette skolestarten ett år i påvente av et opplæringstilbud som de trodde ville være det beste for jenta deres.

– Vi mente det var viktig for Ingvild å bli integrert i en vanlig klasse. Det sosiale livet hennes er avhengig av at hun har mange barn å spille på, og derfor ønsket vi ikke at hun skulle gå i en spesialklasse der det kanskje ble mye én-til-én-undervisning sammen med en voksen. For Ingvild er ikke det stimulerende nok. De andre barna i klassen er viktige forbilder som Ingvild hermer etter, og det betyr mye for hvordan hun for eksempel velger å oppføre seg. Samtidig ønsket vi heller ikke at hun skulle være alene med spesielle behov i en stor klasse. Vi var redd for at hun ikke skulle bli sett, forteller Randi.

Side 17 av 88