Statpeds årsrapport 2014

Kommer hele klassen til gode

Merete Stormo er en av to spesialpedagoger i Stjerna-gruppen. Hun mener også at løsningen fungerer godt.

– Det er gjennom den omvendte integreringen på Stjerna at de lærer mest faglig. Jentene starter alltid dagen sammen med resten av klasse 1A i klasserommet. Så fortsetter de på Stjernas eget rom som ligger vegg-i-vegg, og hvor de har et eget opplegg to ganger daglig. Det ene er en tavletime, og da inviterer de alltid inn to barn fra klassen. Dette rullerer vi, slik at alle som har lyst, får lov til å være med. Videre er det en fysisk aktivitet hver dag, og da er det også med klassekamerater.

Merete mener elevene utenfor Stjerna også tjener på ordningen.

– De blir sett på en annen måte og får mer oppmerksomhet enn når de er sammen med hele klassen. Her får de føle seg som de flinkeste, og det er spesielt fint for dem som ikke er blant de flinkeste i klassen. Flere av elevene har også stor glede av den ekstra motoriske treningen når vi har fysisk aktivitet. Barna gleder seg til å komme inn og være sammen med Stjerna-gruppen. Og i og med at de er her så mye, ser de på Stjerna-rommet som sitt klasserom også. Det er helt naturlig for dem. Stjerna-jentene kommer inn i klasserommet, og klassevenner kommer inn på Stjerna-rommet, forteller Merete.

Side 19 av 88