Statpeds årsrapport 2014

Omfattende undersøkelser

Foreldrene gjorde grundige undersøkelser i forkant av skolevalget. Allerede tre år før skolestart dro de på omvisning i en spesialavdeling. De snakket med foreldre som hadde valgt ulike skoleformer for sine barn med nedsatt funksjonsevne og lyttet til deres erfaringer. Og ikke minst diskuterte de saken med pedagogiskpsykologisk tjeneste (PP-tjenesten). Samtidig utviklet Ingvild seg mye i løpet av denne tiden. Hun startet både å gå og snakke, og med det endret også behovene seg.

– Det er et valg du tar med stor usikkerhet. Og når du så begynner å stå hardt på at ungen din skal inn i normalskolen, så sier du jo samtidig at du har ambisjoner på hennes vegne. Det hadde nok vært mest bekvemt for kommunen å få henne inn i en spesialklasse. Så man må være litt «umulig forelder» for å få på plass et annet tilbud, mener Randi.

Løsningen ble å utsette skolestarten til Ingvild i ett år, og så la henne starte i 1A og samtidig bli en del av tilbudet «Stjerna-gruppen» sammen med to andre jenter som også har særskilte behov. Sofiemyrtoppen er ikke nærskolen til noen av de tre jentene, men foreldrene er enige om at det er verdifullt at de tre jentene får være sammen.

– Ingvild får det beste fra to ulike undervisningsopplegg. Jeg er redd for at hun i langt større grad ville blitt tatt ut av klassen dersom hun var den eneste med spesielle behov der. Nå får hun dels undervisning i storklasse, og dels i et mindre miljø sammen med klassevenner og de to andre jentene som også trenger ekstra støtte, konstaterer mammaen fornøyd.

Side 18 av 88