Statpeds årsrapport 2014

Regional prosjektleder om "Vi sprenger grenser"

Knut Slåtta er regional prosjektleder for «Vi sprenger grenser» i Statped sørøst og gleder seg over å se at Ingvild har en naturlig tilhørighet blant elevene i klasse 1 A. Han mener det er en tilhørighet som ikke er selvsagt, men som skapes ved at lærerne har kunnskap om hva som skal til for å støtte Ingvild i å delta i sosiale og pedagogiske aktiviteter.

– Hvis jeg skal peke på noe som er spesielt viktig for å skape kvalitet i opplæringstilbudet, så må det være innhold og form i samarbeidet mellom kontaktlærer og spesialpedagog. Her på Sofiemyrtoppen har de fått det godt til. I årene som kommer vil felles planlegging være alfa og omega for Ingvilds sosiale og faglige utbytte av skolegangen, mener Knut.

For lærerne handler planleggingen om å finne fram til nyttige og realistiske opplæringsmål for Ingvild, og om å utforme pedagogiske aktiviteter som henger sammen og griper inn i hverandre.

Et godt skoletilbud for Ingvild vil antagelig bestå av en kombinasjon av plenumsundervisning, stasjonsundervisning, smågruppeundervisning og én-til-én-undervisning. Lærerne vil hele tiden måtte tenke kreativt og ha for øye at mest mulig av undervisningen skal skje innenfor rammene av det vanlige. I så måte har det vært interessant å se hvordan Sofiemyrtoppen skole har vært i stand til å dra veksler på sin store IKT-kompetanse for å skape undervisningssituasjoner som Ingvild kan delta i, mener Knut Slåtta.

Side 24 av 88