Statpeds årsrapport 2014

iPad ble en milepæl

Randi forteller om en svært teknologiinteressert datter. Dette startet de med allerede i barnehagen for å stimulere språkutviklingen. I starten brukte hun nettbrettet for å kommunisere det hun ville via bilder. Det var tydelig at Ingvild tok til seg ord og forstod dem, men hun klarte ikke å reprodusere dem. Etter hvert begynte hun å gjenta ordene på nettbrettet i stedet for å peke på bildene. Nettbrettet brukes også flittig hjemme.

– Vi har en iPad som speiler mange av programmene Ingvild bruker på skolen, slik at hun kan gjøre lekser. Det er kjekt å ha en iPad hjemme, så Ingvild slipper å dra den med seg til og fra skolen. Hun er ei aktiv jente, og det ligger to knuste nettbrett hjemme allerede, forteller Randi og ler hjertelig.

Ingvilds mamma beskriver skiftet fra Windowsbaserte nettbrett til iPad som en milepæl. – For Ingvild var iPaden intuitiv på en helt annen måte. Hun fant enklere frem og overlot ikke så mye til oss lenger. Nå åpner hun programmene selv og sitter og jobber med tall og bokstaver. Drevet av nysgjerrighet tester hun apper og prøver og feiler, forteller en stolt mamma.

Side 22 av 88