Statpeds årsrapport 2015

Aktuelt fra forskning

Ekkolali – et skritt på vei til å snakke

– Vi er ikke ferdige, men vi er i full gang!

Doktorander i Statped i 2015

Etterutdanning av PP-rådgivere fra sør til nord

Strategi for samhandling med kommuner er på plass

Statped FoU er etablert

Side 17 av 33