Statpeds årsrapport 2015

Statped FoU er etablert

Statpeds samfunnsoppdrag innebærer at Statped skal initiere FoU-innsatser, etablere samarbeid med universitets- og høyskolesektoren og bidra til kunnskapsspredning og kompetanseoppbygging i samfunnet. Det er en av grunnene til at Statped i 2015 etablerte en nasjonal FoU-enhet. Enheten samhandler med fag- og ledernettverkene, Statped skole og Statped læringsressurser og teknologiutvikling og er en samarbeidspartner for universitets- og høyskolesektoren og forskningsmiljøer i det
spesialpedagogiske feltet, nasjonalt og internasjonalt.

FoU-virksomheten i Statped har til hensikt å møte det spesialpedagogiske feltets behov for ny kunnskap, forbedrede produkter, systemer, samarbeidsformer og opplæringsinnsatser.

Side 23 av 33