Statpeds årsrapport 2015

Fortsatt bingo?

Tekst: Åsne Midtbø Aas, pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge
Foto: Morten Brun

Det er nå tre år siden «nye» Statped så dagens lys. I StatpedMagasinet nummer 1 i 2013 spør jeg om den nye organiseringen kan bidra til å få slutt på tilfeldighetene som råder i skolen. Bingoskolen viser seg å være svært levedyktig.

Er det fortsatt slik at barn med spesielle behov bør være født av de «rette» foreldrene, få den «rette» læreren, gå på den «rette» skolen og ha den «rette» rektoren? Ikke minst – treffe på den «rette» PP-tjeneren? «Bingoskolen» viser seg å være svært levedyktig. Vi er ikke i mål, men er vi på rett vei? Statped er ikke isolert fra resten av verden. Statpeds mandat fra politikerne gir oss en del utfordringer.

La Statped gi pålegg

Mange kommuner og skoler følger råd og tar veiledning fra Statped, de samarbeider med foreldre, PP-tjeneste og Statped på en god måte. Systemet virker som det skal, og barnet får god hjelp. Problemet er at dette er helt «frivillig». Vi møter barn/foreldre som har fått hjelp og opplæring gjennom Statped i for eksempel bruk av digitale verktøy – og som opplever at skolen i etterkant velger å IKKE følge Statpeds anbefalinger. Så lenge Statped bare kan gi gode råd og ikke pålegg, vil det være skoler og PP-tjenester som velger å se bort fra Statpeds råd. Tilbake står frustrerte foreldre. Mange av dem bruker mye krefter på å kjempe mot et system som ikke fungerer godt nok. Så lenge Statped ikke kan gi pålegg vil dette fortsette. Igjen: Bingo.

Vi trenger faglige standarder

Dette henger sammen med faglige standarder. La oss ta et eksempel fra fagfeltet mitt, dysleksi. Her råder kommunal selvstyrerett også når det gjelder diagnostisering. Myter som: «En kan ikke sette diagnosen før 6. klasse», «vi bruker ikke ordet dysleksi i kommunen vår, men spesifikke lese- og skrivevansker», florerer. Dette er farlige lokale myter, som skaper trøbbel både for kompetente lærere og fortvilte foreldre. Hver PP-tjeneste/kommune gjør dette på forskjellig måter. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er bedre på de andre fagområdene. Hvordan kan Statped være med på å sette en faglig standard? Tør Statped å være tydelig nok faglig? Hvordan kan Statped være proaktive i å sette gode faglige standarder for å få til en inkluderende skole? Loven er klar: Det er ikke frivillig å gi disse barna et tilfredsstillende læringsutbytte.

To tanker i hodet samtidig

«En dør inn» er nå gjennomført, og Statpeds mål er å skape likeverdige tilbud i hele landet. Det tar tid å bygge kompetanse. Faren med slike gode systemer er at det blir langt fra bruker til hjelper. I hele omorganiseringen i Statped har det vært en dreining fra enkeltsaker til systemsaker. Dette kan på mange måter høres fornuftig ut, problemet er at det ikke alltid fungerer i praksis. Vi trenger begge deler! Det vil alltid være behov for en spesialisttjeneste som har erfaring med de mest komplekse og utfordrende sakene. Hvor lista skal ligge, er utfordrende. Mange av disse barna blir dessverre ofret på grunn av økonomi. Derfor er det svært viktig at nåløyet for å komme inn med en enkeltsak, ikke blir for trangt. Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig.

Vær tålmodige!

Vi som representerer brukerorganisasjonene kan bli frustrerte, fordi vi ikke blir hørt i store, viktige saker. Samtidig opplever jeg, (jeg snakker for meg og mine), at de sakene vi tar opp, blir tatt videre. Det er ikke alltid resultatet blir som vi vil, men vi blir tatt på alvor. Det er avgjørende at de utfordringene brukerorganisasjonene peker på, blir tatt på alvor. Statped har et samfunnsmandat, både direkte til politisk nivå og ut til media. Her gjelder det virkelig å «sprenge grenser». Jeg vil utfordre Statped til å ha en enda klarere stemme i samfunnsdebatten. Dere ser utfordringene – og deler våre bekymringer. Vær modige!

La ikke www.statped.no forbli som en hemmelig tjeneste. Min erfaring er at svært få lærere kjenner til Statped. Nettstedet er ikke en tjeneste for spesielt interesserte. For å få til god tilpasset opplæring for alle elever må den spesialpedagogiske kunnskapen inn i alle ledd. Det er en jobb å gjøre her!

Side 5 av 33