Statpeds årsrapport 2015

Traff blink med elevkurspilot i Nord-Norge

Tekst og foto: Ánte Siri

– Vi har så langt imøtekommet behovene i Karasjok kommune, sier Hilde Sundve Jordheim, som leder prosjektet Hørselsfaglige styrkingstiltak i Nord-Norge. Det viser evalueringen etter første år av prosjektet.

I 2015 ble det arrangert elvekurspiloter i alle trinn i grunnskolen, hvor elever, foreldre og pedagoger deltok. Karasjok kommune har gjennomført systematisk kompetanseheving for alle ledd i skolen og kommunen, og skoleledere har deltatt på seminarer om hørselsvansker.

– Det aller viktigste er at vi har begynt å bygge opp det hørselsfaglige feltet i Nord-Norge på en måte som gir effekt i kommunene, sier Hilde Sundve Jordheim.

I evalueringen melder pedagoger om behov for flere lokale kurs. De peker også på betydningen av at skolelederne får samme type informasjon som elever og foreldre. Elevene synes det er flott å møte andre elever med samme utfordringer, siden de ikke tidligere har vært på deltidsopplæring for hørselshemmede elever og heller ikke vært på kurs. – De får aha-opplevelser om ting de har erfart, men ikke har satt ord på før. De som har deltatt, er klare på at dette er nyttig og viktig. De ønsker at arbeidet skal videreføres som et fast tjenestetilbud, forteller Sundve Jordheim. I 2016 overtar Lene Halvorsen som prosjektleder.

Side 14 av 33