Statpeds årsrapport 2015

La pedagogikken styre teknologien – ikke omvendt

Tekst: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet
Foto: Jo Straube

– Det er nesten en forbrytelse ikke å utforske mulighetene som teknologi kan gi i opplæringen, sa Trond Giske i åpningstalen på SPOT-konferansen i november i fjor. I denne kommentaren har han mer på hjertet.

Utfordringen med teknologi i skolen er at den i for liten grad følges opp av gjennomtenkte pedagogiske metoder. Det er på høy tid å la pedagogikken styre teknologien, ikke omvendt. Teknologien alene skaper ikke læring, men teknologien kan gi oss nyttige verktøy – når den tilpasses konkrete fag og behovene til hver enkelt elev. Da blir teknologi til utdanningsteknologi, og vi er på riktig spor.

Tilpassing for alle

For det er nettopp i tilpassingen at de spennende mulighetene ligger. Læringsverktøy som gir elevene mer av den typen oppgaver de sliter med, som repeterer forklaringen på et tema de ikke forstår og som gir læreren beskjed om hva den enkelte mestrer eller strever med, har vi allerede. Det vi trenger nå er såkalte «intelligente» læremidler. At handlingene til tusenvis av elever som bruker læremidlet blir lagret og analysert, og som igjen danner grunnlaget for veiledning og tilpasset læring, såkalt «adaptive learning».

Det høres avansert ut, men de fleste av oss bruker allerede lignende verktøy hver dag: Google lagrer søkene våre og utarbeider søkealgoritmer basert på millioner av brukeres atferd for å gi oss bedre treff. Nye læremidler vil fungere på samme måte. De vil raskt kunne identifisere hva en elev sliter med og tilby læringsstrategier som fungerer for elever med samme utfordring.

Det er en myte at ungdom ikke kan konsentrere seg. Når datteren min spiller på PC eller iPad, er hun så dypt konsentrert at jeg kan rope «godteri til alle som vil ha» uten at det vekker den minste reaksjon. Hvorfor? Hver gang hun mestrer noe, så kommer hun videre til neste nivå, bare litt vanskeligere. Dette er tilpasset undervisning slik det virkelig skal være. Utdanningsteknologi kan være et viktig verktøy for at flere elever får den tilpassingen de trenger i opplæringen. Enten det gjelder bedre tilpasset ordinær opplæring eller spesialundervisning, vil utdanningsteknologi bidra til at begge deler i enda større grad vil kunne foregå i vanlig undervisning.

Spesialpedagoger + programutviklere = gode digitale læringsverktøy

Setter vi programutviklere sammen med spesialpedagoger med spisskompetanse i for eksempel autisme eller ADHD, kan det skapes fantastiske læringsverktøy. I tillegg kan digitale læremidler være ett av mange verktøy for å styrke tidlig innsats i skolen, både i form av kartlegging og tilrettelegging.

For å oppfylle det enorme potensialet utdanningsteknologi har bør vi sette de ypperste programmererne, grafikerne, historiefortellerne og animatørene sammen med de dyktigste pedagogene, fagekspertene og lærerne og få laget de best mulig spennende, tilrettelagte og pedagogiske læremidlene som er mulig – og det med tilhørende veiledninger, utviklingsstoff og evalueringsmateriale.

Å skape en skole der alle får like muligheter er noe vi skylder alle seksåringene som tillitsfullt møter opp første skoledag. Utdanningsteknologi kan bidra til at vi kommer nærmere ett av de viktigste målene vi som samfunn kan ha: En skole der alle barn kan lykkes.

Vi kjenner alle til at hver fjerde elev ikke fullfører videregående skole. Selv om frafallet skjer i videregående, vet vi at frafallsprosessen begynner tidlig. Elever som ikke lærer å lese, skrive og regne skikkelig i de første skoleårene, blir hengende etter og utvikler store kunnskapshull. Lykkes vi med god bruk av undervisningsteknologi, vil det være en uvurderlig viktig ressurs for å oppdage og følge opp elever som sliter tidlig. Ikke minst vil det også gjøre undervisningen mer variert og spennende.

Side 27 av 33