Statpeds årsrapport 2015

Ny teknologi skaper nye muligheter

Hvilke spesialpedagogiske muligheter gir helt ny teknologi som taktile skjermer, 3D-printing eller Google Glass? Dette var et av temaene som ble tatt opp under SPOT-konferansen.

Terje Daleng og Olle Eriksen fra Statped viste hvordan kommende teknologi kan gi nye spesialpedagogiske muligheter. Det forskes på taktile skjermer som gjør at blinde kan lese punktskrift (Braille) og grafikk på nettbrett. Google Glass, eller Google-briller som de kalles på norsk, er tatt i bruk for «fjernveiledning» av personer som er blinde. En seende person kan få overført bildet fra kameraet i Google Glass og veilede den som ikke ser via lyd. På samme måte kan personer som er døve få «fjerntolking» på tegnspråk. Tolken dukker opp i brilleglasset, men kan befinne seg et annet sted. Ved hjelp av 3D-printer kan du enkelt produsere objekter som kan brukes i undervisningen.

Inkluderende teknologi

Den teknologiske revolusjonen gir disse barna noen helt nye muligheter som vi ikke har hatt på samme måte tidligere. Det handler om teknologi som gir muligheter for tilpasning og støtte og som kan gi økt mestring, økt læringsutbytte og ikke minst – økt inkludering.

Før var særskilte læremidler ofte spesielt utstyr, spesielle bøker eller spesiell programvare som krevde spesiell tilrettelegging og spesiell kunnskap. Læremidlene kunne være nyttige, men særskilt utstyr og læremidler kan også bidra til stigmatisering og gjøre elevene mer spesielle en de trenger å være.

Det nye er de store mulighetene som ligger i verktøy som ikke er spesielt utviklet for elever med spesielle behov, men for et kommersielt marked, ikke bare i nye løsninger som 3D-printere, Google Glass og taktile skjermer, men også i etablerte verktøy som nettbrett, PC-er, apper og vanlige programmer. Det at allmenne verktøy blir spesialpedagogiske verktøy gir en unik mulighet til å bygge ned terskelen for inkludering og likeverd. Elever med spesielle behov trenger ikke alltid spesialutviklet utstyr, men kan dra nytte av mulighetene som finnes i ordinært tilgjengelig teknologi.

Side 26 av 33