Statpeds årsrapport 2015

SPOT – praktisk orientert og kunnskapsmessig fundert

Tekst: Gerd Vidje og Sveinung Wiig Andersen
Foto: Morten Brun

SPOT – Statped-konferansen om teknologi og spesialpedagogikk ble arrangert for andre gang i 2015. Fra en ambisjon om 200 deltakere det første året ble årets konferanse avviklet som en todagers konferanse med nærmere 440 deltakere og ventelister. 24 ulike seminarer, plenumssesjoner og workshops ble avholdt med et mangfold av temaer. Det ble gjort video-opptak av nærmere halvparten av foredragene.

Det surrer i 3D-printere, taktile skjermer, roboter og apper. På SPOT-konferansen er det teknologi og spesialpedagogikk som gjelder. Og temaet er etterspurt. SPOT er blitt en etablert suksess for Statped.

– Det er enorm interesse for hvilke muligheter teknologi gir i opplæringen av elever med særlige behov, sier Sveinung Wiig Andersen, avdelingsleder og ansvarlig for konferansen. Rundt ham på alle kanter jakter pedagoger etter å orientere seg i jungelen som finnes av ny teknologi og nye løsninger. Og det er akkurat slik det skal være på SPOT.

– SPOT skal være et møtested der man både kan få oversikt, kunnskap, dele erfaringer og bygge nettverk. Vi har lagt vekt på at SPOT både skal være praktisk
orientert og kunnskapsmessig fundert, sier Wiig Andersen.

Tilbakemeldingene fra både deltakere og utstillere ble noe av det beste Statped har hatt på konferanser. Plenumssamlingene ble særlig godt mottatt. Målsettingen var en miks av brukere med teknologierfaring, gode spesialpedagogiske forelesere og forelesere med et overordnet blikk på teknologiutviklingen.

Fargerike forelesere – noen smakebiter

Jenny Ström fra Sverige var et fargerikt bekjentskap. Hun snakket om «Livet med ADHD/autisme – og teknologi». Ström var opptatt av hvordan teknologi kan forenkle mange hverdagslige utfordringer knyttet til struktur, tid og forutsigbarhet. I forbindelse med sin egen diagnose begynte hun å utforske hvilke ressurser og teknologi som fantes på markedet og innså at mangelen på kunnskap var enorm.

«Gjør teknologi noen forskjell?» stilte SPOTs hovedforeleser spørsmål om. Dave L. Edyburn, professor ved Universitetet i Wisconsin-Milwaukee snakket om å «forstå effekten av teknologi i spesialpedagogisk arbeid».

Professor ved NTNU, Arne Krokan, holdt en forrykende avslutningsforelesning om hva det nye digitale nettsamfunnet bringer oss. Han stilte spørsmål ved hvor grensen går for hva vi kan få til i løpet av kort tid og hva som er konsekvensene av denne utviklingen.

Gode formidlere med praktisk og anvendbart innhold slo best an på seminarene. Ett av disse var Gunilla Colldén, spesialpedagog, Norrbackaskolan i Sverige, som snakket om «QR-koder, omvendt undervisning og læringsvenner». Colldén viste et eksempel på speilvendt undervisning der elevene forbereder seg i klasserommet og deretter gjør aktiviteten utenfor skolen. Hun pekte også på kreative muligheter med QR-koder i spesialundervisningen.

Populære utstillere

Utstillerne på SPOT er en viktig del av konferansen. Her får deltakerne mulighet til
å demonstrere og teste ut ulike verktøy og skaffe seg gode ideer til ressurser i sin egen undervisning. 26 utstillere var invitert. En av dem som kanskje fikk mest oppmerksomhet var firmaet «Blue Ocean Robotics» som demonstrerte sosiale roboter. Disse kan brukes til trening av sosial og faglig kompetanse for blant annet autister og elever med ADHD.

Side 25 av 33