Statpeds årsrapport 2015

Statistikk 2015

Økonomi

Samlet tildeling
671 218 000 kroner

Oppdragsinntekter
45 044 000 kroner

Utgiftsført
Lønnsutgifter: 418 742 000 kroner
Husleie: 94 701 000 kroner
Reisekostnader: 28 262 000 kroner
Konsulenttjenester: 27 183 000 kroner
Andre utbetalinger til drift: 84 721 000 kroner
Investeringer: 11 169 000 kroner
SUM: 664 778 000 kroner

Sykefravær

2015 startet med et sykefravær på 9,67 prosent. Ved utgangen av året falt det
til 6,33 prosent. Samlet sykefravær i etaten i 2015 var 7,8 prosent. Målet
som IA-bedrift er 5,6 prosent.

Lokalisering

Statped har hovedkontor i Oslo og er delt inn i fire regioner med regionalkontor i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Lokasjon med totalt benyttet areal (fremleie som del av dette i parentes)
Oslo Storo: 3 397
Oslo Huseby: 10 900
Oslo Skådalen: 6 310
Oslo Bredtvet: 7 225
Gjøvik: 3 253
Holmestrand: 974
Kristiansand: 1 500
Stavanger: 300
Sandane: 149
Paradis: 7 502 (915)
SEAD Kautokeino: 147
Alta: 950
Porsanger: 81
Sømna: 49
Sortland: 30
Bodø: 449
SEAD Drag: 25
SEAD Røros: 12
Storslett: 58
Tromsø: 798
Heimdal: 7 200 (70)
Melhus: 7 465
Levanger: 724
Bergen Hunstad skole: 2 651 (2651)
Statped Hovedkontor Oslo: 933
SUM Statped: 63 082 (3 636)

Tjenester

Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring i samarbeid med PP-tjenesten.

Statped leverer tjenester innenfor fagområdene:

  • syn
  • hørsel
  • kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet
  • språk/tale
  • sammensatte lærevansker
  • ervervet hjerneskade

Gjennom Statped sine nettressurser ble det solgt 8087 læringsressurser i løpet av året, og det ble lastet ned 14 559 apper utarbeidet av Statped.

Personal

Statped hadde 748 årsverk per 31.12.2015.

Side 33 av 33