Statpeds årsrapport 2015

Erfaringsfilmar frå Vi sprenger grenser

Deltakarane i Vi sprenger grenser har prøvd ut teknologi og alternative kommunikasjonsformer. Dei deler erfaringane sine i erfaringsfilmar.

Side 31 av 33