Statpeds årsrapport 2015

Guide: Veien til en meningsfylt skolehverdag

Denne enkle guiden er laget som en hjelp for lærere og skoleledere som skal ta imot nye elever med store og sammensatte lærevansker og utviklingshemning og som ikke kjenner elevgruppa fra før. Den handler om hva det er nødvendig å gjøre av forberedelser for å skape et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud for disse elevene.

Guiden gjør deg kjent med litteratur og nettsteder som inneholder utdypende informasjon om temaet.

Guide: Veien til en meningsfull skolehverdag kan du lese her.

Side 30 av 33