Statpeds årsrapport 2016

Barns opplevelser av å være tospråklig i flerspråklige læringsmiljøer

Barns opplevelser av å være tospråklig i flerspråklige læringsmiljøer

I denne artikkelen presenterer Helene Fulland, rådgiver i Statped, minoritetsspråklige barns egne perspektiver ved å være tospråklig på bakgrunn av en intervjustudie gjennomført i Norge med 5. klassinger som hadde tyrkisk eller urdu som morsmål.

Side 22 av 32