Statpeds årsrapport 2016

Digital kunnskapsdeling på nytt Statped.no

Arbeidet med det nye nettstedet har vært et viktig felles løft for organisasjonen i 2016. Målet er at nettstedet oppleves som en nyttig inngang til Statpeds kunnskap og kompetanse for både pedagogisk-psykologisk tjeneste, pedagoger og brukere.

– Vi ønsker at alle som har nytte av innholdet på nettsiden vår, skal kunne ta den i bruk. Da må vi legge til rette for alle nettbrukere, uavhengig av funksjon. Universell utforming gagner alle, sier Marit H. Meyer, kommunikasjonssjef i Statped. Foto: Morten Brun

Norge er et langstrakt land. Å reise på kurs og konferanser, er både tidkrevende og dyrt. Spørsmålet er derfor om kunnskap og kompetanse kan bli tilgjengelig på andre og bedre måter. – Å gjøre kunnskap digitalt tilgjengelig betyr at flere kan finne den og ta den i bruk. Med utviklingen av nytt statped.no har vi satt nettbrukerens behov i sentrum, sier Marit H. Meyer, kommunikasjonssjef i Statped.

Kontinuerlig utvikling

– Statped er i tett dialog med brukerne for å gjøre tjenestene bedre. Brukerne har også blitt hørt i utviklingen av det nye nettstedet, sier Svein Erik Moløkken, nettredaktør for statped.no. Foto: Morten Brun

Det er Svein Erik Moløkken som er nettredaktør for statped.no. Han er opptatt av at nettbrukerne skal finne relevant kunnskap ut fra det de selv er opptatt av. Slik kan de bygge egen kompetanse, få hjelp til å løse egne arbeidsoppgaver eller få svar på spørsmål.

– Vi satser kontinuerlig på å utvikle nettstedet, ikke minst med tilbakemeldinger fra og i dialog med nettbrukerne, sier Moløkken.

Moløkken er så langt tilfreds med bruken av statped.no. I løpet av 2016 hadde nettstedet 243 755 brukere og 1 622 893 sidevisninger. – Vi har som mål at langt flere lærere og foreldre skal ha nytte av statped.no. Her har vi noe å jobbe med i tiden fremover, legger han til.

Oversikt over aktuell teknologi

Oversikt over aktuell teknologi og læringsressurser er viktig for mange av statped. no sine nettbrukere. – For å styrke tilgangen til denne informasjonen har vi lansert Statped.no/laringsressurs, som gir bedre oversikt over tilgjengelige læringsressurser og som gir mulighet for filtrering og søk. I løpet av 2016 har vi også publisert en rekke omtaler av og filmer om læringsressurser og teknologi på Statped.no/teknologi.

Disse spenner fra beskrivelser og vurderinger av produkter, apper og bruk av interaktive tavler – til formidling av «god praksis» i bruk av teknologi i barnehager og skoler, forteller Svein Erik Moløkken. Hensikten er å gi god informasjon om hvilke muligheter som finnes og å motivere til at teknologi tas i bruk i opplæringen på det spesialpedagogiske området.

I tiden som kommer, skal Statped arbeide med å fylle statped.no med ulike typer innhold. Faglige tekster og videoer, informasjon om aktuelle læringsressurser, oversikt over aktuell forskning, veiledninger og informasjon om kurs og konferanser er viktige stikkord i det videre arbeidet. – I tiden som kommer vil vi blant annet satse på å kombinere faglige tekster med aktuelle videoer der fagfolk eller brukere forklarer og demonstrerer god pedagogisk praksis, forteller Marit H. Meyer.

Side 26 av 32