Statpeds årsrapport 2016

Fremtidig tegnespråklig tilbud i Trondheim kommune

I juli 2017 overføres det tegnspråklige grunnskoletilbudet for heltids- og dagelever fra Statped til Trondheim kommune. Avtalen om overføringen mellom Kunnskapsdepartementet og Trondheim kommune ble vedtatt av kunnskapsministeren og kommunen i oktober 2016.

Ann Helen Elgsæther. Foto: Kunnskapsdepartementet

– Bakgrunnen er den store nedgangen i elevtallet som vi har sett over tid og et felles mål om å styrke det tegnspråklige skoletilbudet i regionen, sier Ann Helen Elgsæther, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.

– Trondheim kommune har bedre forutsetninger enn staten til å skape et attraktivt læringsmiljø med bred fagkompetanse. Samarbeidet med ordinære skoler vil gi et rikere miljø for hørselshemmede elever, både faglig og sosialt, sier hun. Avtalen understreker at elever fra hele landet fortsatt skal kunne søke om opptak ved skolen. Ifølge avtalen er kommunen forpliktet til å ivareta og utvikle kommunens tegnspråkkompetanse og legge til rette for et samlet tegnspråklig grunnskolemiljø i Trondheim.

A. C. Møller skole kan drive videre i nåværende lokaler frem til august 2020. I løpet av disse tre årene skal Trondheim kommune finne nye, egnede lokaler til skolen. Alle elever som i dag går ved skolen, får tilbud om å fortsette i regi av Trondheim kommune. Statped kan ved behov bistå hjemkommunene til disse elevene med å finne egnet botilbud.

Deltidsopplæringen vil fortsatt være i Statpeds regi. Det legges også til grunn at Statped skal styrke sin støtte og veiledning til kommuner og fylkeskommuner når det ikke lenger skal drives et statlig heltidstilbud.

Side 27 av 32