Statpeds årsrapport 2016

Livet med stamming

Hvorfor er det tabu å stamme? Hvordan preger stamming livskvaliteten? Svarene får du i boken «Ord til besvær – Livet med stamming», som er den første i Norge som forteller livshistoriene til mennesker som stammer.

Antologien gir informasjon og god kunnskap om hvordan det er å leve med stamming i tiår etter tiår. På bildet ser vi redaksjonskomiteen ved Tormod Stauri (t.h.), Are Albrigtsen og Martin Aasen Wright. Foto: Åse Sjøstrand

Boken gir et unikt innblikk i hvordan det er å stamme hver dag, hele livet, fra barn til voksen. Den gis ut av Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS). Boken er en oppfølgning av det NIFS-baserte prosjektet «45+: Å være voksen – og stamme », som ble startet i 2012 etter initiativ fra Are Albrigtsen, styreleder og presseansvarlig i NIFS. Den er delt inn i to seksjoner; en del med ni personlige historier og en del med fire faglige artikler.

Boken er den første i Norge som forteller livshistoriene til mennesker som stammer. For mange som stammer, er stammingen tabubelagt. En skam over at man ikke snakker som andre og over at man ikke snakker flytende, slik de aller fleste gjør. Mellom 40.000 og 50.000 voksne mennesker i Norge stammer.

– Antologien er et pionerarbeid som kan få stor betydning i årene som kommer. Det gjelder kunnskap og forståelse for denne gruppens mange utfordringer og håndtering av den enkeltes problemer i de ulike livsfasene. Stammingen er selvsagt den røde tråden i boken, men historiene er så forskjellige og mangfoldige at de gir svært interessante portretter av personene, utdyper Are Albrigtsen.

Den vanlige hverdagen

Hvor lenge føles de sekundene verden står stille, fordi ordene ikke vil ut? Hvilke tanker strømmer igjennom hodet? I boken møter vi ni voksne mennesker fra 26 til 74 år, to kvinner og syv menn. Alle sammen forteller om hvordan stammingen har stått i veien for viktige valg i livet. Stammingen har virket inn på hele livsløpet – skolen, studier, arbeidsliv, kjærlighetsliv og forhold til venner og familie. Vi blir kjent med ni mennesker som hver eneste dag har håndtert stammingen på hver sin måte. Alle har sin personlige vei mot det store målet: å få sagt det de vil si, slik de ønsker å si det. Vi er i klasserommet, i skolegården. Vi møter vennene deres, kjærester. Vi er vitne til pressede situasjoner i jobben, vi er i telefonsamtaler og vi er med på foredrag. Vi møter tankene til ni mennesker som alle sliter med det samme: stamming.

Vi får også være med på oppturene. De små øyeblikkene der ni mennesker ser seg selv utenfra og hvor de oppdager at de har kommet flere skritt videre, nærmere et liv med mindre stamming og mer frihetsfølelse.

Faglige bidrag

Logopedene Hilda Sønsterud, Åse Sjøstrand og Karoline Hoff fra Statped og sosiolog Bennedichte R. Olsen fra Høgskolen i Oslo og Akershus gir oss svar på flere sentrale spørsmål som «hva er stamming? » og «hva er årsaken?». Vi kan også lese om hvilken innvirkning stamming har på det sosiale og emosjonelle, og hvilke stigma som er knyttet til stamming.

– Ønsket er at boken skal vekke interesse hos den allmenne leser om hva stamming er, både sett fra et faglig ståsted og hvordan det er å leve med stamming for den enkelte. Målgruppen er blant andre personer som har taleflytvansker og andre som er interessert i problemstillingen, foreldre, lærere, barnehagelærere, logopeder, psykologer og PP-tjenesten i kommunene, sier Albrigtsen.

Forfattere er Are Albrigtsen, Tormod Stauri og Martin Aasen Wright (red.)

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS)

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) er en landsomfattende organisasjon for personer med taleflytvansker som stamming og løpsk tale og andre interesserte. Foreningen har i 40 år jobbet for mer kunnskap og åpenhet om taleflytvansker og et bedre logopedtilbud.

De siste tre årene har NIFS vært i kraftig vekst med en dobling av antall medlemmer, større deltakelse på medlemsarrangementene, et tettere samarbeid med logopedmiljøet og flere saker i de tradisjonelle mediene. En av kjernesakene til NIFS er tidlig innsats for barn som stammer.

Les mer om foreningen på www.stamming.no og besøk Facebook.

Side 29 av 32