Statpeds årsrapport 2016

Omstilling i Statped

Omstillingsperioden er over – nye utfordringer venter

Tilbakeblikk på omstillingsårene

Kommunikasjon på dagsorden – endelig

Flerfaglig blikk kommer brukerne til gode

Bra administrativt – savner faglig fokus

Ledernettverket er et stort pluss

Etterutdanningen gjorde en forskjell

Nye perspektiver på lederrollen

Jeg gledet meg

Klart jeg var spent

Mer bevisst på oppdraget

Side 9 av 32