Statpeds årsrapport 2016

Etterutdanningen gjorde en forskjell

Gro Hallan Tønsberg er rådgiver i avdeling for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Statped sørøst. Hun har arbeidet på dette området i mange år.

Gro Hallan Tønsberg. Foto: Morten Brun

– For meg startet omstillingsreisen for mange år siden. Jeg har vært med på flere omstillinger og vært på flyttefot før. Likevel følte jeg på usikkerheten og leste meg opp på dokumentene om omstillingen. Mye av ordbruken var fremmed for meg, i min verden snakker vi ikke om målbilde og leveranser. Veien blir til underveis, tenkte jeg – og sånn er det blitt. Når folk er så glade i jobben sin som meg, klarer vi å stå i det. I bunnen ligger det gode arbeidsmiljøet i avdelingen vår.

Hvilke erfaringer har du gjort underveis?

– Jeg har deltatt på et etterutdanningsprogram som Statped sørøst arrangerte i samarbeid med Høgskolen på Gjøvik. 25 rådgivere i Statped hadde seks todagers samlinger gjennom året. Vi gikk i dybden i rådgiverrollen og drøftet problemstillinger særlig knyttet til relasjonen mellom rådgiver og den som søker råd. Etterutdanningen gjorde virkelig en forskjell. Kunnskapen gikk rett inn i fagutøvelsen min og fungerte veldig motiverende.

– Jeg har deltatt i flerfaglig team som drøfter og går igjennom saker til Regionalt faglig oppdragsteam. I teamet er det en rådgiver fra hver av de seks fagområdene våre, og det har slått meg hvor nyttig det er å samarbeide på tvers – veldig interessant og lærerikt. Dette er gode erfaringer som jeg tar med meg videre, når flere fagområder kommer under samme tak på Hovseter. Det blir sikkert noen utfordringer på et nytt sted, hvor fagfolk med forskjellige kulturer kommer tett på hverandre. Nå begynner jeg å glede meg til stasjon Hovseter, det kommer til å gå seg til.

Opplever du at nye Statped gir brukerne en bedre og mer likeverdig tjeneste?

– Gjennom oppdragshåndteringen blir alle søknader behandlet i det samme systemet; det er én dør inn, og vi finner det stedet i regionen eller landet hvor det er hjelp å få. Det har hevet kvaliteten på tjenestene våre og skapt en mer likeverdig tjeneste.

Opplever du at du gjør en bedre jobb nå enn før omorganiseringen?

– Etterutdanningen har gjort meg til en bedre rådgiver. Jo bedre jeg blir i møte med andre, jo større er sjansen for å få gode resultater i arbeidet.

I vår avdeling er vi blitt mer bevisste på at vi har spisskompetanse på ulike områder. Nå fordeler vi oppgaver ut fra det vi kan best; jeg tror dette kan være et resultat av arbeidet med oppdragshåndteringen.

Side 16 av 32