Statpeds årsrapport 2016

Jeg gledet meg

Eirik Weng er avdelingsleder for lønn, regnskap og faktura. Han har arbeidsplassen sin på hovedkontoret og har vært i Statped-systemet siden 2001.

Eirik Weng. Foto: Morten Brun

– Jeg gledet meg! Jeg var med i en prosjektgruppe, hvor vi blant annet innhentet oversikt over avtaler og praksis ved de gamle kompetansesentrene. Jeg var også med på å konvertere alle ansatte over i ett firma i SAP, slik at alle fikk lønn i januar 2013. Jeg søkte jobb i det nye Statped og gikk fra en avdelingslederstilling i administrasjonen til den stillingen jeg har nå.

Hvilke erfaringer har du gjort underveis?

– I min avdeling er vi 12 medarbeidere inkludert meg, og flere av dem holder til i de andre regionene. Jeg driver med fjernledelse, og da er det spesielt viktig med god flyt i informasjonen. Min viktigste erfaring er at det er bedre med for mye informasjon enn for lite. Det kan liksom aldri bli nok!

Faglig har jeg gått fra et mer generelt arbeidsområde til en mer spesialisert og spisset funksjon innenfor økonomi. Det er spennende!

Hva tar du med deg videre?

– Alt jeg har lært, tar jeg med meg i sekken. Å være tett på toppledelsen her på hovedkontoret, er også nyttig.

Opplever du at det nye Statped gir brukerne bedre tjenester?

– Det er vanskelig å svare på for meg, men jeg tror det er enklere og raskere å få riktig tjeneste, fordi det er én dør inn til Statped

Opplever du at du gjør en bedre jobb nå enn før omorganiseringen?

– Ja, det mener jeg at jeg gjør. Den tidligere jobben ble rutinemessig etter hvert og ga meg få utfordringer. Nå har jeg en spennende jobb, hvor jeg får brukt kunnskapen min på en helt annen måte enn før – og derfor gjør jeg også en bedre jobb.

Side 18 av 32