Statpeds årsrapport 2016

Klart jeg var spent

Bente Moen Kristiansen er rådgiver i avdelingen for sammensatte lærevansker på Gjøvik, Statped sørøst. Hun har ti års fartstid i Statped-systemet.

Bente Moen Kristiansen. Foto: Morten Brun

– Jeg var veldig spent på hvor omstillingsreisen skulle føre meg. Mitt felt var veiledning i valg av læremidler og bibliotektjeneste. Mesteparten av arbeidstiden tok jeg imot lærere, foreldre og ansatte i PP-tjenesten i læremiddelsamlingen vår. Det var et lavterskeltilbud, hvor man kunne stikke innom og få uformell veiledning i digitale læremidler, læreverk og konkretiseringsmateriell uten tanke på enkeltelever. Jeg skjønte at dette tilbudet kunne opphøre i nye Statped og at vi som hadde stillinger på tvers av avdelinger skulle innplasseres i forskjellige fagavdelinger. Du kan skjønne jeg var spent! Jeg søkte råd hos nærmeste leder og endte med å velge SLV. Og frustrasjonen endret seg gradvis til glede.

Hvilke erfaringer har du gjort underveis?

– Jeg trives supergodt nå. Jeg arbeider med digitale læremidler på SLV-området og samarbeider tett med flere fagpersoner internt i SLV, men også det digitale teamet på språk/tale og av og til SLoT Kristiansand. Koblinger mot andre, både internt og eksternt, holder meg oppdatert om læringsteknologi, som jo utvikler seg i kjempefart.

Jeg er varamedlem i styret i Norsk Pedagogisk Dataforening. Utrolig nyttig!

Med foreningen reiser jeg årlig til London og konferansen Bett sammen med rådgivere fra Statped, skoleledere, lærere og IT-ansvarlige – folk fra ulike miljøer i skole-Norge med forskjellige perspektiver. Bett er det største møtestedet for teknologi i opplæringen. Her møtes pedagoger og leverandører fra hele Europa. Med skolebesøk og erfaringsdeling er dette en uke jeg lærer mye og inspireres av. Nå har Statped åpnet for at det er mulig å hospitere, så for tiden hospiterer jeg på en skole i Kristiansand i et iPad-prosjekt. Det er interessant! Det er fint å delta i interne nettverk i Statped samtidig med det eksterne nettverket med skolefolk. Mitt spesialpedagogiske perspektiv møter det allmennpedagogiske.

Hva tar du med deg videre – og har reisen gjort noe med deg som fagperson eller som menneske?

– Bitene faller på plass for meg, Statped er en plass å jobbe videre. Jeg er blitt en sikker fagutøver; før kunne jeg litt om alt – nå er kunnskapen min spisset som den skal være i Statped. Personlig er jeg fortsatt på reise. Jeg holder på med en master i spesialpedagogikk, og får lov til å arbeide med den i mitt tempo. Jeg opplever at jeg har trygge rammer rundt meg.

Opplever du at nye Statped gir brukerne bedre tjenester?

– Ja og nei. Én dør og felles inngang er bra, men noen savner lavterskeltilbudet vårt og andre stiller spørsmål om hvorfor kurstilbudet er forskjellig i de ulike regionene. Men sånn er det altså – men nå arrangerer vi SPOT. Det har vært fantastisk, jeg er så stolt av Statped!

Opplever du at du gjør en bedre jobb nå enn før omorganiseringen?

– Jeg gjør en bedre jobb nå, fordi jeg er tryggere. Jeg støtter meg på og får påfyll gjennom interne og eksterne nettverk. Jeg skulle gjerne hatt flere formelle møtepunkter med SLoT, spesielt Kristiansandavdelingen. For meg er digitale læremidler en paraply, som på mange vis går på tvers av fagavdelingene vi har i Statped.

Opplever du at Statpeds tjenester er blitt mer likeverdige?

– Det håper jeg; det er fortsatt forskjeller, det blir synlig når rådgiverne møtes på samlinger og har grupper på tvers av regioner og fagområder. Mer likeverdig tilgang på tjenester, ja – men vi har en vei å gå.

Har reisen åpnet noen nye dører? Nye samarbeidsrelasjoner?

– Bruken av sosiale medier har åpnet nye dører. Jeg er på alt av sosiale medier, og bruker Facebook og Twitter for å holde meg oppdatert på området mitt. Jeg deler alt jeg kommer over av apper og artikler som kan være interessant for andre, og jeg spør om andres erfaringer. Jeg synes det er spennende med facebook@work som er en lukket møteplass i Statped. Det er fint å møte andre i Statped som er opptatt av det samme som meg.

Side 19 av 32