Statpeds årsrapport 2016

Kommunikasjon på dagsorden – endelig

Anne Grethe Hellerud er kommunikasjonsrådgiver i stab i Statped sørøst og jobber i tillegg med nasjonale saker. Hun har arbeidet i Statpedsystemet siden 2008.

Anne Grethe Hellerud. Foto: Morten Brun

– Jeg gledet meg til nye Statped! Jeg så frem til at kommunikasjon ble satt på dagsorden. Før omorganiseringen var jeg ensom på mitt område, så jeg gledet meg til å bli en del av et større kommunikasjonsfaglig miljø og få mange nye kolleger. For å forberede meg tok jeg et masterprogram om PR-ledelse og strategisk kommunikasjon på BI.

Hvilke erfaringer har du gjort underveis?

– Jeg har mange gode erfaringer. Gjennom det kommunikasjonsfaglige arbeidet er jeg blitt kjent med medarbeidere i alle regioner og på flere av Statpeds fagområder. På statped.no har jeg hatt ansvaret for to portaler, og det har vært spennende å utvikle Statpeds informasjonskanaler sammen med kommunikasjonsteamet. Statpedkonferansen som ble arrangert for første gang i 2016, er et godt eksempel på Statped som ett Statped. Ett felles løft hvor alle regionene deltok i planlegging og gjennomføring. Jeg synes også at Fagfestivalen i 2014 var super, jeg følte meg virkelig som en del av noe større.

I Statped er det mulig å utvikle sin egen arbeidsplass. Du får anledning til å arbeide med det du synes er mest interessant. Begge deler setter jeg stor pris på.

Hva tar du med deg videre?

– Jeg har vært med på veldig mye, alt sammen har gitt meg verdifulle erfaringer og kunnskap, som jeg tar med meg videre. I min rolle som kommunikasjonsrådgiver er jeg tett på alle konferanser som vi arrangerer, fra planarbeid til gjennomføring, avslutning og etterarbeid. Det har gitt meg et stort nettverk som er nyttig i arbeidet mitt. Den nye visuelle profilen har også bidratt til Statpeds omdømme som ett Statped og et Statped som tar universell utforming på alvor. Det kan vi være stolte av. Vi tar stadig i bruk nye virkemidler i kommunikasjonsarbeidet, som for eksempel film og strømming.

Har prosessen gjort noe med deg som fagperson eller som menneske?

– All erfaring og kunnskap jeg har opparbeidet gjennom omstillingsprosessen har gjort meg tryggere i rollen som kommunikasjonsrådgiver. Ved flyttingen fra Bredtvet, hvor jeg var tett på språk- og taleområdet, til Storo, har jeg blitt godt kjent med døvblindfeltet. Og ikke minst fått oppleve hvor ressurssterke mange som har døvblindhet er, i motsetning til det jeg trodde før.  

Opplever du at nye Statped gir brukerne bedre tjenester?

– Jeg har lært mye om universell utforming ved å samhandle med kolleger. Det er enkelt å legge til rette for universelle løsninger når du vet hvordan det kan gjøres. Det vi har fått til på statped.no, er et eksempel på at brukerne våre får bedre tjenester nå enn før.

Opplever du at du gjør en bedre jobb nå enn før omorganiseringen?

– Ja, det håper og tror jeg. Jeg har utviklet meg gjennom mange nye arbeidsoppgaver, erfaringer og samarbeid med kolleger. Det at vi har tatt i bruk nye verktøy som film og sosiale medier, er også med å gjøre meg til en bedre kommunikasjonsrådgiver.

Opplever du at Statpeds tjenester er blitt mer likeverdige?

– Jeg synes det er mye som taler for det. Flerfagligheten er mye sterkere fremme i arbeidet blant rådgiverne våre, og det er mye fokus på flerfaglighet og systemarbeid for at tjenestene skal bli likeverdige. Oppdragshåndteringen bidrar til en dør inn. Inkludering favner alle, på tvers av fag og region. Vi er på vei!

Før omstillingsprosessen ønsket jeg at kommunikasjon skulle bli satt på dagsorden. Og det ønsket er oppfylt. At direktør Tone Mørk bruker kommunikasjon som et strategisk virkemiddel, har jeg sans for. Det bidrar til endring.

Har reisen åpnet noen nye dører?

– Jeg gikk jo bokstavelig inn en ny dør, fra Bredtvet til Storo, til nye kolleger, nye oppgaver, stabsfunksjon og ny rolle. Det har vært mange innganger for meg disse årene, og jeg setter pris på alle.

Side 12 av 32