Statpeds årsrapport 2016

Ledernettverket er et stort pluss

Gunnhild Helland er avdelingsleder for fagavdeling språk og tale i Statped nord.

Gunnhild Helland. Foto: Ánte Siri

– Jeg har vært i dette systemet siden spesialskolenes tid, og har som du skjønner, lang erfaring i omstillingsprosesser. Jeg er blitt vant til det, kan du si. De andre omstillingene jeg har vært med på, har vært spennende – så det blir sikkert denne også, tenkte jeg – selv om jeg så for meg at dette kom til å bli en stor omstilling.

Hvilke erfaringer har du gjort underveis?

– Da vil jeg trekke frem lederopplæringen som spesielt nyttig. Å treffe ledere fra andre regioner, drøfte problemstillinger og ta opp saker, er verdifullt. Ledernettverket er også et stort pluss, nyttig også med tanke på utviklingen av Statped til en likeverdig tjeneste. At de administrative verktøyene som Fabris er på plass, gjør det enklere å få oversikt og følge med på hva som er gjort og vurdert i de sakene vi arbeider med. Alt sammen er gode erfaringer som jeg tar med meg videre. På minussiden er fagutviklingen, den må vi prioritere nå.

Har reisen gjort noe med deg som fagperson eller som menneske?

– Jeg har vært igjennom tøffe prosesser før. Likevel har det vært utfordrende å stå i prosessen med å legge ned utekontorene i Nord-Norge. Det er ikke alle prinsipper jeg har vært enig i, men det er viktig å være lojal og følge det som er vedtatt.

Opplever du at nye Statped gir brukerne bedre tjenester? At Statpeds tjenester er blitt mer likeverdige?

– Vi jobber annerledes enn før. Tidligere var vi oftere ute hos brukerne. Nå starter vi gjerne med VK eller et innledende fysisk møte med kommunen, så har vi tre–fire VK-møter, før vi avslutter saken med et fysisk møte eller VK. PP-tjenestene er små i nord, særlig i Finnmark. Noen steder bare én person som både er leder og rådgiver, og da bør vi være tettere på. Når rammebetingelsene ikke tillater det, er kanskje ikke tjenesten god nok. Det å jobbe med en individsak kan ende opp med arbeid på systemnivå, noe som har utviklet seg mer og mer. Andre måter å jobbe på, er mer fremtredende.

De store avstandene og naturgitte forhold i Finnmark gjør det krevende å få til likeverdig tilgang til tjenester sammenliknet med resten av landet. Men vi jobber med saken!

Opplever du at du gjør en bedre jobb nå enn før omorganiseringen?

– Jeg gjør en bedre jobb som leder, særlig på grunn av lederopplæringen i Statped. Jeg synes også at Fabris gjør meg til en bedre leder, det gir meg oversikt og spisser arbeidet mitt som leder.

Har reisen åpnet noen nye dører?

– Gjennom nye Statped har jeg blitt mye bedre kjent med de andre regionene. Samarbeid på nasjonalt nivå er nyttig, spennende og har absolutt åpnet en ny dør for meg.

Side 15 av 32