Statpeds årsrapport 2016

Mer bevisst på oppdraget

Astrid Østrem Torkildsen er rådgiver på fagområdet hørsel i Statped vest og tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag (NTL). Hun har lang erfaring i Statped-systemet og holder til i Stavanger.

Astrid Østrem Torkildsen. Foto: Paul Amundsen

– Jeg har opplevd mange omstillinger tidligere, så jeg tenkte først at dette ikke var noe nytt. Likevel visste jeg ikke helt hva vi gikk til, så jeg fordypet meg i Stortingsmelding 18. Jeg syntes det var et spennende mandat og en stor tillitserklæring til Statped. Det var en konkret bestilling til oss og den falt i smak hos meg.

Hvilke erfaringer har du gjort som tillitsvalgt underveis?

– I begynnelsen opplevde vi at gamle avtaler ble sagt opp og nye folk kom til. Det gikk kanskje litt fort for seg. I startfasen hadde jeg som tillitsvalgt liten mulighet til påvirke prosessen, og informasjonen kom sent ut til medlemmene. Det har bedret seg etter hvert, og nå er det god kommunikasjon mellom lederteamet og tillitsvalgt. Vi blir lyttet til og kan komme med innspill.

Opplever du at nye Statped gir brukerne bedre tjenester?

– Jeg synes det er mye som taler for det, for eksempel fokuset vårt på tidlig innsats og samarbeidet med medisinske instanser. Større nærhet til PP-tjenesten og kommunene tilsier det samme. Samarbeidet mellom Statped og Språkrådet er også positivt. Alle er blitt mer bevisst på oppdraget til Statped.

Opplever du at Statpeds tjenester er blitt mer likeverdige?

– Se mitt språk har vært koordinert på nasjonalt nivå i mange år, og at det går i samme retning, er fornuftig. Rådgiverprogrammet er et kjempebra tiltak. Det bidrar til å styrke rådgivertjenesten nasjonalt.

Har prosessen åpnet noen nye dører?

– Det flerfaglige arbeidet har helt klart åpnet nye dører. Gjennom samarbeidet med kommunene og PP-tjenesten har Statped vist hva vi kan hjelpe til med. Statped er blitt mer synlig og har fått et bedre omdømme. Både StatpedMagasinet og nettsiden vår bidrar til det.

Side 20 av 32