Statpeds årsrapport 2016

Nye perspektiver på lederrollen

Ellinor Hjelmervik er seksjonsleder for fagområdet hørsel i Statped vest.

Ellinor Hjelmervik. Foto: Paul Amundsen

– Jeg har lang fartstid i Statped, men da jeg hørte om omorganiseringen av Statped, hadde jeg bare 20 prosent stilling. Jess, tenkte jeg, denne reisen vil jeg være med på, jeg søker seksjonslederstillingen! Så du skjønner, jeg gledet meg, jeg brenner for hørselsområdet og var åpen for endring. Vi må endre oss, verden endrer seg, lovverket endrer seg og brukernes behov endrer seg. Sånn er det!

Hvilke erfaringer har du gjort underveis?

– I rollen min som seksjonsleder har erfaringene hovedsakelig vært positive. Kurs på hørselsområdet var modent for endringer, og vi har gjennomført kloke grep som har ført til en bedre struktur på kursvirksomheten.

– I omstillingsprosesser er informasjon alfa og omega. Folk må forstå bakgrunnen for endringer. I motsatt fall føler medarbeiderne at avgjørelser blir tatt over hodet på dem – og det fører ikke noe godt med seg. Lytt til medarbeiderne!

– Den største utfordringen min har vært knyttet til omorganiseringen av deltidsopplæringen. Jeg synes prosessen har vært uryddig og jeg har vært uenig i det som har skjedd.

Hva tar du med deg videre?

– Jeg har lært at vi aldri kan informere nok. Endringsprosesser krever omfattende informasjon. Hensikten med endringer, både administrativt og faglig, må være tydelig og må forankres nedover i organisasjonen.

Har reisen gjort noe med deg?

– Gjennom lederopplæringen er jeg blitt en mye tryggere leder, jeg tør å være i prosess og trenger ikke hele tiden ha ferdige svar.

Opplever du at nye Statped gir brukerne bedre tjenester?

– Det synes jeg det er vanskelig å svare på; men jeg håper det.

Opplever du at Statpeds tjenester er blitt mer likeverdige?

– Statped fremstår som en mer helhetlig tjeneste. Tjenesteområdene våre er samkjørte, beskrivelser og søknadsprosedyrer er sydd over samme lest og mulighetene og tilbudene fra oss kommer bedre frem enn før. Det er nok lettere for brukerne å orientere seg.

Har reisen åpnet noen nye dører?

– Ledersamlingene har absolutt åpnet nye dører. Jeg er blitt kjent med andre ledere på kryss og tvers av fagområdene våre. Det har gitt meg nye perspektiver, som jeg har tatt med meg i lederrollen.

Side 17 av 32