Statpeds årsrapport 2016

Tilbakeblikk på omstillingsårene

For medarbeiderne i Statped har omstillingsårene vært en reise som har vært både krevende, givende og utfordrende. Noen skulle gjerne ha sluppet reisen, andre har hatt stor glede av den – og gledet seg på forhånd. Her presenterer vi et knippe intervjuer med de ansatte.

Side 11 av 32