Statpeds årsrapport 2017

Frokostseminarer i Statped

Statped arrangerte sitt første frokostseminar i november 2017. Seminarene er et ledd i å synliggjøre nyere forskning knyttet til Statpeds fagområder og invitere til diskusjon og refleksjon. Kom på seminar i 2018!

Temaet i november var sosiale relasjoner i skolen med innledninger av Jørn Østvik og Johan Hjulstad, FoU-rådgivere i Statped.

Jørn Østvik presenterte funn fra sitt doktorgradsarbeid om vennskap blant elever som ikke har et funksjonelt talespråk og som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon.

Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

Johan Hjulstad innledet om språklig samhandling mellom elever og lærere i Statpeds fjernundervisningstilbud til elever som får opplæring i norsk tegnspråk.

Fjernundervisning i tegnspråk

Uformelle samlinger

Lise Kristoffersen er FOU-direktør i Statped. Hun ønsker velkommen til frokostseminarer i regi av Statped.

– Vi ønsker at frokostseminarene skal være uformelle og uforpliktende samlinger om dagsaktuell forskning som har betydning for praksis, utdannings- og forskningsfeltet. Intensjonen er å invitere til refleksjoner som deltakerne kan ta med seg videre i arbeidshverdagen sin, sier Lise Kristoffersen, FoU-direktør i Statped. Frokostseminarene er en fin anledning til å knytte nye kontakter. Innledere kan være ansatte i Statped, samarbeidspartnere i UH-sektoren og aktører på praksisfeltet.

Sjekk statped.no/fou

Det er planlagt to frokostseminarer i halvåret. Temaer og tidspunkt finner du på statped.no/fou. Kristoffersen røper allerede nå at temaet for det første frokostseminaret i 2018 er Inkluderende praksiser i barnehagen og lekens betydning. Innledere er Elise Øksendal og Siv Hillesøy.

Øksendal er stipendiat og forsker på mobbing og barn med spesielle behov.

Mobbing og barn med spesielle behov

Hillesøy er FoU-rådgiver og har gjennom sitt doktorgradsarbeid utforsket vilkår for deltagelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen. Målgruppene for frokostseminarene er ansatte i barnehage, skole, PP-tjeneste, forskere og andre interesserte.

Kva er viktig for dei minste med høyselshemming? (forskning.no)

Side 13 av 31