Statpeds årsrapport 2017

Nye muligheter med digitalisering

Muligheter med digitalisering var tema for ett av Statpeds arrangementer på Arendalsuka i 2017. – Digitaliseringen gir nye måter å organisere arbeid og utdanning på, slo Tone Mørk, direktør i Statped, fast.

En kanskje litt uventet effekt av digitaliseringen er at personer med behov for ulike former for tilrettelegging, har fått en helt ny mulighet til å ta del i opplæring, arbeid og samfunnsliv.

– Vi registrerer at våre brukere har et særlig utbytte av digitaliseringen dersom den tas i bruk på en god måte. Digitale verktøy kan bety at elever med tilpasningsbehov i langt større grad kan være en del av det vanlige klasserommet istedenfor å tas ut i små grupper med spesialundervisning. I det lange løp kan det bety at langt flere kommer seg i arbeid og at langt flere kan motta tilpasningen på sin ordinære nærskole, innledet Mørk og Trond Ingebrigtsen, som inntil høsten 2017 var direktør ved Senter for IKT i utdanningen.

Flere i arbeid

– Vi tror digitaliseringen og omstillingen som Norge opplever nå, gir nye muligheter for økt arbeidsdeltakelse for flere. Alle er enige om at potensialet for å få unge mennesker med redusert arbeidsevne ut i samfunns- og arbeidsliv, ikke er uttømt. Samtidig blir det hvert år stadig flere unge uføre, sa Mørk og Ingebrigtsen. De pekte på at rekrutteringen til varig utenforskap starter tidlig i livet og at skolehverdagen spiller en avgjørende rolle. I 2017 hadde Statped også et arrangement på Arendalsuka sammen med Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, SAFO. Temaet var: «Er skolen inkluderende eller segregerende?» Innleggene presenterte sentrale funn i rapportene:

Deltar i august 2018

I 2018 fortsetter Statped samarbeidet med Senter for IKT i Utdanningen, som nå er en del av Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT. Samarbeidet i 2018 dreier seg om «Inkludering og den digitale revolusjon». Arrangementene vil ha et nordisk perspektiv med fokus på samhandling og tilpasset undervisning, der unge stemmer i inkluderingsdebatten løftes frem. I tillegg arrangerer Statped et eget seminar i lys av de to rapportene som kommer fra ekspertutvalgene denne våren. Dette arrangementet utvikles sammen med brukerorganisasjonene.

Side 28 av 31