Statpeds årsrapport 2017

Deltidsopplæringen – nå med søskentilbud

Statped gir deltidsopplæring til hørselshemmede elever i grunnskolen som har behov for å få opplæring i et tegnspråklig miljø. I 2017 ble opplæringen styrket med et søskentilbud.

Målgruppen for deltidsopplæringen er døve og sterkt tunghørte elever i grunnskolealder. – For elever med nedsatt hørsel er søsken og foreldre en viktig del av nærmiljøet og det tegnspråklige felleskapet. Derfor handler et helhetlig tjenestetilbud til deltidselevene også om de familiære og sosiale nettverkene de er en del av, forteller Grethe Kruse Aas, ansvarlig for deltidsopplæringen og skolefaglig leder i Statped.

Det nye søskentilbudet blir gitt i alle Statpeds regioner (nord, midt, sørøst og vest). I praksis innebærer det at søsken får mulighet til å lære norsk tegnspråk sammen med foreldrene sine. Tilbudet blir gitt gjennom en kursrekke i Statped som kalles «Se mitt språk».

Styrket deltidsopplæring

Døve og sterkt tunghørte elever i grunnskolealder har behov for opplæring etter bestemmelser i opplæringsloven § 2-6 eller tegnspråkopplæring på bakgrunn av vedtak om spesialundervisning (§ 5-1). Deltidsopplæringen, slik den er utviklet i omstillingsprosessen i Statped, skal sikre likeverdige tjenester og at opplæringen tilnærmet skal ha samme innhold, omfang og kvalitet uavhengig av hvor tilbudet gis i landet. Deltidsopplæringen er en alternativ opplæringsarena til undervisning på bostedsskolen.

– Godt samarbeid med elevens bostedsskole er helt nødvendig for å skape helhet og sammenheng i opplæringen, sier Kruse Aas. Deltidsopplæringen er blitt styrket ved en forbedret forvaltningspraksis, der Statped har et sentralt inntakssystem. Alle elever i målgruppen får en sakkyndig vurdering, alle har et enkeltvedtak, alle med § 5-1 har en individuell opplæringsplan og alle har en individuell samarbeidsavtale.

Det er utarbeidet modulbaserte læreplaner i norsk tegnspråk, drama og rytmikk og en sosialpedagogisk plan for deltidsopplæringen. I tillegg til den faglige opplæringen skal deltidsopplæringen også være en sosial møteplass i et tospråklig miljø. En gang i året samles deltidselevene på 8.–10. trinn fra hele landet til en nasjonal felles uke.

Side 27 av 31