Statpeds årsrapport 2017

Statistikk 2017

Økonomi

Samlet tildeling: 728 724 000 kroner

Oppdragsinntekter: 35 902 000 kroner

  • Lønnsutgifter: 474 385 000 kroner 
  • Husleie: 74 023 000 kroner
  • Reisekostnader: 26 457 000 kroner
  • Kjøp av tjenester: 19 240 000 kroner
  • Andre utbetalinger til drift: 73 087 000 kroner
  • Investeringer: 21 587 000 kroner

Personal

Statped hadde 674 årsverk per 31.12.2017. (I 2017 ble A.C. Møller skole overført til Trondheim kommune.)

Sykefravær

Samlet sykefravær i etaten for 2017 var 7,56 prosent. Det legemeldte sykefraværet var 5,91 prosent. Målet som IA-bedrift er 5,6 prosent.

Tjenester

Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring i samarbeid med PP-tjenesten. Statped leverer tjenester innenfor fagområdene:

Gjennom Statpeds nettressurser ble det solgt 5917 læringsressurser i løpet av året, og det ble lastet ned 29 302 apper utarbeidet av Statped. Statped hadde på nytt en økning i utlån av skolelydbøker, etter at distribusjonen ble modernisert og lånte ut 78 000 i 2017.

Statped.no

I løpet av 2017 hadde Statped.no 285 115 brukere og 1 995 391 sidevisninger. Facebook.com/statped hadde 14 500 følgere i 2017.

Side 31 av 31