FAKTA | www.statped.no

Statpeds årsrapport 2013

FAKTA

Nasjonalt brukerråd

  • er direkte knyttet til Statpeds direktør, som leder møtene, og som er ansvarlig for at rammene rundt brukerrådet er til stede
  • består av sju til ti medlemmer fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Unge funksjonshemmede, og representantene oppnevnes for to år av gangen
  • møtes to til fire ganger i året

Statpeds brukere er barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Foreldre defineres innenfor begrepet brukere.

Statped har brukermedvirkningsorganer både på nasjonalt og regionalt nivå. De regionale brukerrådene er knyttet til regiondirektørene.

Side 8 av 52

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!