Tjenester | www.statped.no

Statpeds årsrapport 2013

Tjenester

Statped leverer tjenester innenfor fagområdene

  • døvblindhet / kombinert syns- og hørselstap
  • ervervet hjerneskade
  • hørsel
  • sammensatte lærevansker
  • språk/tale
  • syn

Statped gjennomførte 4 586 utredninger og leverte 5 381 rådgivnings- og veiledningstjenester. Vi mottok 1968 søknader om individbaserte tjenester og 846 henvisninger fra blant annet spesialisthelsetjenesten. Totalt har Statped ferdigstilt om lag 250 læremidler i 2013. Gjennom nettbutikken ble det solgt 3 200 læringsressurser, det ble lånt ut over 50 000 lydbøker og produsert 450 punktskriftbøker.

Side 51 av 52

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!