Statped skal styrke tilbudet til barn og unge med behov for ASK | www.statped.no

Statpeds årsrapport 2017

Statped skal styrke tilbudet til barn og unge med behov for ASK

Statped skal forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som satsingsområde i flere år fremover. Det kommer frem av et oppdrag som Statped fikk fra Utdanningsdirektoratet høsten 2017. – Dette oppdraget har vi tatt tak i med iver og glede, sier Tone Mørk, direktør i Statped.

Bakgrunnen for satsingen er at barn og elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er en svært heterogen gruppe og at ASK er et sammensatt og kompetansekrevende fagområde. De fleste tiltak på ASK-feltet krever stor grad av særlig tilpasning og tilrettelegging basert på individuelle behov. Det er stor økning i etterspørsel når det gjelder støtte og kompetanseheving på feltet.

På høy tid å løfte frem ASK

– I Statped tar vi mot dette oppdraget med stor entusiasme. Det er på høy tid å løfte frem ASK som et eget innsatsområde som står på egne bein og som ikke gjemmes inn i andre fagområder. Språk er helt essensielt for oss alle, og det å bli forstått og kunne uttrykke seg, er helt grunnleggende for hvordan livet blir, sier Mørk.

Det er godt kjent i Statped at behovet for kompetanse på ASK-området i kommunene er stort. Derfor er det allerede satt i gang etterutdanning i ASK for rådgivere i PP-tjenesten.

– Med ASK som et eget innsatsområde er det lettere å kartlegge kompetansebehovet i kommunene, sette i gang tiltak og følge opp med planmessig veiledning. Til arbeidet med satsingen har vi fått ressurser til til seks nye stillinger – én i hver av Statpeds fire regioner, én i etatens avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling (SLoT), og én for å koordinere satsingen nasjonalt. Tilsettingene er gjennomført.

Er i startfasen med arbeidet

Et tverrfaglig ressursteam på ASK-området er under etablering. Målet med dette teamet er å sikre fagkompetanse i ASK og gjøre fagområdet tydelig og synlig. Statped er i startfasen med å etablere e-lærings- og opplæringspakker rettet mot ASK-brukere/foreldre, ansatte i PP-tjenesten samt lærere i grunnopplæring og barnehage.

– Vi er også i gang med å utarbeide den faglige delen av tekst til en ASK-veileder om barn under opplæringspliktig alder. Med Statpeds spisskompetanse er vi godt rustet til å bidra til ASK-løftet. Vi ser frem til å gjennomføre oppdraget, sier Mørk.

Oppdraget fra Utdanningsdirektoratet består av seks enkeltoppdrag med forskjellige frister, det siste er i 2020.

Side 16 av 30

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!