Tid for å gå videre | www.statped.no

Statpeds årsrapport 2017

Tid for å gå videre

Tone Mørk, Statpeds direktør

I årene 2012–2016 var Statped i omstilling. I 2017 konkluderte Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet med at Statped er blitt den etaten som politikere og myndigheter forventet seg. Gjennom omstillingsperioden har vi levert på oppdrag vi har fått, fulgt opp tiltak og løst oppgaver uten at brukerne har opplevd et forringet tjenestetilbud. Det er jeg selvsagt godt fornøyd med. Oppdraget, med føringer i Stortingsmelding 18 (2010–2011) Læring og fellesskap (regjeringen.no) og i årlige tildelingsbrev, var å etablere en ny virksomhet med ansvar for hele landet, bestående av fire regioner og en sentral enhet. Den nye virksomheten skulle ha én dør inn og sørge for likeverdig tilgang til Statpeds tjenester i hele landet. Nå er omstillingen av Statped historie, det er tid for å gå videre. Store nye satsingsområder er allerede på gang.

Satsing på kommunikasjon og tegnspråk

Statped skal forsterke innsatsen omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i flere år fremover. Vi har fått dette i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, noe vi tar imot med stor entusiasme. Språk og kommunikasjon er helt essensielt for barn, unge og voksne, og det å bli forstått og kunne uttrykke seg er helt grunnleggende for hvordan livet blir. I landet vårt skal alle ha rett til å utvikle og bruke sitt eget morsmål. Dette gjelder også norsk tegnspråk. Jeg er enig med Sonja Myhre Holten i Språkrådet som sier at ikke alle får oppfylt denne rettigheten. Hun slår fast at norsk tegnspråk er et fullverdig språk som skal ha en selvsagt plass i det norske språklandskapet og språkpolitikken. Derfor har Statped planer om å løfte tegnspråk som et eget innsatsområde. Å få oppdrag utover det rent spesialpedagogiske fagområdet, er spennende!

Nasjonale konferanser

Å dele kunnskap og erfaringer går som en rød tråd gjennom Statpeds fire årlige nasjonale konferanser. Les om konferansene våre på side 26 på statped.no/konferanserStatpedkonferansen som går av stabelen i slutten av mars, har i skrivende stund 500 påmeldte og mange på venteliste. Temaet er Se meg! Gode relasjoner som forutsetning for læring og inkludering. Vi har visst truffet blink!

Tone Mørk, direktør i Statped

Side 3 av 30

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!