Auka utlån av skolelydbøker | www.statped.no

Statpeds årsrapport 2017

Auka utlån av skolelydbøker

Hausten 2017 blei det både enklare og gratis å låne skolelydbøker frå Statped. På eit halvt år har utlånet nær tredobla seg, og Statped lånte ut i underkant av 80 000 bøker hausten 2017.

Statped låner ut tilrettelagde lærebøker på lyd. Det er gratis å låne bøker, og elevane kan låne så mange bøker dei vil.

Skolelydbok blei relansert med nye løysingar slik at det skulle bli enklare for skolar og elevar å låne bøker. I den gamle ordninga blei bøkene leverte som CD-plater. Mange syntest også det var tungvint å låne bøker, og dei måtte nytte ulike løysingar for å låne høvesvis fagbøker og skjønnlitteratur.

I den nye løysinga er det enklare å registrere seg, og både skolen og elevane kan låne bøker. Dermed kan skolane hjelpe elevane med å tinge lærebøker, mens elevane sjølve kan låne bøker som det verker freistande å lese.

– Vi har fått gode tilbakemeldingar frå både skolar og brukarar om at dei er nøgde med den nye løysinga, seier seniorrådgjevar Ragna Flø i Statpeds avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling (SLoT).

Utlånsordninga er i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) (nlb.no), som låner ut skjønnlitteratur. Skolane og elevane må berre registrere seg ein stad for å låne bøker frå begge partar. Ein finn altså lærebøker frå Statped og skjønnlitteratur frå NLB på same stad.

Filer som kan lastast ned

Det meste av utlånet er no online. Statped leverer bøkene som filer som kan lastast ned eller som direkte strømming, slik at lånarane får tilgang til boka med ein gong ho er bestilt.

Bøkene kan spelast av frå ein PC eller ved hjelp av appen Lydhør.

Kven kan låne?

Lærebøker på lyd er aktuelt for elevar frå 1. til 13. trinn som av ulike grunnar strevar med å lese. Det kan være elevar som har utfordringar med syn, dysleksi, andre lesevanskar, ADHD med konsentrasjonsvanskar eller fysisk funksjonsnedsetting som gjer det vanskeleg å lese ei bok.

For å bli lånar må ein fagperson frå skole, pedagogisk-psykologisk teneste eller helsevesen stadfeste behovet for lærebøker på lyd. Stadfestinga treng ikkje sendast til Statped, men eleven må ha dokumentasjonen i bakhand i tilfelle stikkprøve. Blinde og svaksynte som er registrerte i Norges Blindeforbund, treng ikkje dokumentasjon.

Side 8 av 30

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!